Liên hệ

11A Phạm Hùng (Kế số 360 Phạm Hùng) phường 5 quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

(Ngay đèn xanh đỏ Phạm Hùng - Tạ Quang Bửu - kế bên Bibomart Phạm Hùng)

Tel: (08) 62770544 - Mobile: 0989 369 392

Website: www.bocrangsu.com (Bọc răng sứ dot com) - NhakhoaChanhhung.com

Subscribe to RSS - Liên hệ